Header Ads

ประกาศแล้ว!! หยุดแน่นอนคือ 5 วันนี้ เช้าจรดค่ำ 5 วัน 5 คืนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เหตุการณ์ที่คนไทยต้องผ่านไปให้ได้!!!(รายละเอียด)

ประกาศแล้ว!! หยุดแน่นอนคือ 5 วันนี้ เช้าจรดค่ำ 5 วัน 5 คืนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เหตุการณ์ที่คนไทยต้องผ่านไปให้ได้!!!(รายละเอียด)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 อันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย ในอดีตนั้นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ เมื่อเสด็จสวรรคตแล้วนั้น จะถูกอัญเชิญบรรจุเพื่อลงประทับสู่พระบรมโกศ ซึ่งมิใช่เพียงแค่พระมหากษัตริย์เท่านั้น

จากกรณี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เผยภาพหนังสือของราชเลขาธิการถึงนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Tongthong Chandransu ระบุว่า… ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของการพระราชพิธี กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีดังนี้

งานวันที่ 1ในวันที่ 25 ต.ค. 2560
เวลา 17.30 น. :: พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

งานวันที่ 2 วันที่ 26 ต.ค. 2560
เวลา 07.00 น. :: พระราชพิธีเชิญพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาศ
เวลา 17.30 - 22.00 น. :: พระราชพิธีเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ

งานวันที่ 3 วันที่ 27 ต.ค. 2560
เวลา 08.00 น. :: พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ

งานวันที่ 4 วันที่ 28 ต.ค. 2560

เวลา 17.30 น. :: พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

งานวันที่ 5 วันที่ 29 ต.ค. 2560
เวลา 10.30 น. :: พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งมหาจักรีมหาปราสาท
เวลา 17.30 น. :: พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารมและวัดบวรนิเวศวิหาร

*25 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้ "วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน" ซึ่งเป็น วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ (ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560) รวม 5 วัน แต่ให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นหยุดวันราชการ 1 วัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯจากการสอบถามนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการจัดซุ้มวางดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชน ที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 16 ซุ้ม ได้มอบหมายให้องค์กร หลักของกระทรวง เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำดอกไม้จันทน์แจกให้กับประชาชนจังหวัดละ 100,000 ชิ้น รวมทั่วประเทศ 7.7 ล้านชิ้น โดยการจัดทำดอกไม้จันทน์นี้จะมอบให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทุกจังหวัด ไปประสานงานกับสถานศึกษาในจังหวัด ทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งจะมีรูปแบบดอกไม้จันทน์ 5 รูปแบบที่จะจัดทำแจกจ่ายให้กับประชาชน

ขอบคุณข้อมูลจาก nationtv.tv และ ไทยรัฐ และ bangkokbiznews http://www.siamvariety.com/view-20352.html

No comments

Powered by Blogger.