Header Ads

*สมเด็จพระเทพฯ ทรงตรัสถึงสิ่งที่ทำให้ พ่อหลวง ทรงพระสำราญคือการทอดพระเนตรเห็นคนไทยรักกัน!!!

*สมเด็จพระเทพฯ ทรงตรัสถึงสิ่งที่ทำให้ พ่อหลวง ทรงพระสำราญคือการทอดพระเนตรเห็นคนไทยรักกัน!!!... แม้มีเรื่องโศกเศร้าอันยิ่งใหญ่จนหัวใจคนไทยแทบสลาย แต่คำสอนที่ พ่อหลวง พ่อของแผ่นดิน หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เพิ่งตรัสให้คนไทยตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของตัวเองนั้น ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยหลายๆคนยังคงเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไป และหากจะเปลี่ยนแปลงบ้าง ก็คงเป็นเรื่องที่คนไทยหันมาให้ความสำคัญต่อพระบรมราโชวาทของพ่อหลวง และได้นำมาปรับใช้กับชีวิตของตนเอง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคมกันมากขึ้น ...ตลอดเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต และได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเฝ้าฯถวายบังคมพระบรมศพ ซึ่งก็ทำให้ประชาชนทั่วสารทิศจำนวนมากต่างเดินทางมายังท้องสนามหลวง เพื่อเข้าแถวต่อคิวรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ..

... เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างนี้หลายคนคงได้เห็นกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการที่ได้เห็นคนไทยต่างมีน้ำใจช่วยเหลือกัน มีจิตอาสานำอาหารเครื่องดื่มมาแจกให้ผู้ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ มีจิตอาสาช่วยเก็บขยะ ทำความสะอาด มีจิตอาสาช่วยบริการฟรีเรื่องการเดินทาง ทั้งรถประจำทาง รถมอเตอร์ไซค์ มีจิตอาสาเรื่องที่พักฟรีสำหรับคนต่างจังหวัดที่เดินทางมาให้ได้มีแหล่งพักพิง มีจิตอาสาทำริบบิ้นสีดำ ย้อมเสื้อสีดำ และเรื่องราวที่ดีต่างๆอีกมากมาย ...

👉 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ..

👉 มีพระราชดำรัชถึง พ่อหลวง ...

ปรากฏบนหนังสือ “ในหลวงของเรา” ไว้ดังนี้ ..

“เวลาที่ทรงพระสำราญ คือ เวลาที่เสด็จออกวางโครงการพัฒนาประเทศ และเห็นว่าพระราชดำริคงจะมีประโยชน์ต่อประชาชนในเวลาที่เห็นผลจากโครงการต่างๆ อีกประการหนึ่ง สิ่งที่ทำให้ทรงพระสำราญคือ การที่ได้ทอดพระเนตรเห็นประชาชนมีน้ำใจต่อท่านและประชาชนด้วยกัน ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจะมีส่วนช่วยพระองค์ท่านได้ โดยการช่วยตัวเอง ช่วยเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆ มีความรัก ความสามัคคี ทำตนเป็นพลเมืองดี เห็นแก่ชาติบ้านเมือง” ...

... (พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ..

... หนังสือในหลวงของเรา) ..

เชื่อว่าภาพเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้และวันต่อๆไปนั้น ได้ทำให้พ่อหลวงที่อยู่บนฟ้าทรงพระสำราญ เปี่ยมสุข ดังที่เคยให้พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม วันที่ 9 มิถุนายน 2549 ดังนี้ ...... “…ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายนี้ ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ตลอดรอดฝั่ง…” ...

... (พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม 9 มิถุนายน 2549) ...👉 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และในหลวงรัชกาลที่ 9 ...

👉 ชมภาพ ..

ขอบคุณ ที่มา: https://www.siamvariety.com/view-22257.html

No comments

Powered by Blogger.